YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (L Size), 2016
YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (L Size), 2016
YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (L Size), 2016

YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (L Size), 2016

Regular price $3,765.00
Unit price  per 

YAYOI KUSAMA (b.1929)

Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (L Size), 2016

Parachute Nylon

35 by 55 cm; 13.78 by 21.65 in

 

草間彌生(1929年生)

布南瓜擺設(紅色、黃色)(大號)

尼龍

二○一六年作

35 x 55 公分; 13.78 x 21.65英寸