TAKASHI MURAKAMI - Doraemon Ceramic Plate, 2017 (Limited Edition)
TAKASHI MURAKAMI - Doraemon Ceramic Plate, 2017 (Limited Edition)

TAKASHI MURAKAMI - Doraemon Ceramic Plate, 2017 (Limited Edition)

Regular price $2,080.00
Unit price  per 

TAKASHI MURAKAMI

b.1962

 

Doraemon Ceramic Plate, 2017 (Limited Edition)

Ceramic 

24 cm Diameter;

9 29/64 in. Diameter