Takashi Murakami - Cherry Blossom Fujiyama JAPAN File

Takashi Murakami - Cherry Blossom Fujiyama JAPAN File


TAKASHI MURAKAMI

b.1962

 

Takashi Murakami - Cherry Blossom Fujiyama JAPAN File

Plastic

21 by 29.7 cm;

8 1/4 by 11 3/4 in.

 

村上隆

 

Takashi Murakami - Cherry Blossom Fujiyama JAPAN File

塑膠