Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask

Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask

Regular price $728.00
Unit price  per 

TAKASHI MURAKAMI

b.1962

 

Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask

Polyester

Size M (L16.5cm, W18.0cm)