YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (S Size), 2016
YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (S Size), 2016
YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (S Size), 2016

YAYOI KUSAMA - Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (S Size), 2016

Regular price $1,279.00
Unit price  per 

YAYOI KUSAMA (b.1929)

Soft Sculpture Pumpkin (Red and Yellow) (S Size), 2016

Parachute Nylon

15 by 24 cm; 5.9 by 9.44 in

 

草間彌生(1929年生)

布南瓜擺設(紅色、黃色)(小號)

尼龍

二○一六年作

15 x 24 公分; 5.9 x 9.44 英寸